Veel aandacht EU voor vernieuwend Noord-Nederlands subsidie instrument

10-01-2018 -
Op 17 januari a.s. neemt het SNN deel aan de Peer Exchange & Learning Workshop (PXL) in Sevilla, Spanje. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het S3 Platform, onderdeel van het Joint Research Centre van de Europese Commissie.


Noord-Nederland heeft onlangs een vernieuwend subsidie instrument gepresenteerd: de Open Innovatie call. De lancering van dit EFRO instrument is één van de redenen waarom SNN door de Europese Commissie is uitgenodigd om haar specifieke visie op de rol van beleidsinstrumenten in de implementatie van regionale innovatiestrategieën (RIS3) te delen.

De workshop biedt regionale en nationale autoriteiten de gelegenheid om op dit vlak ervaringen uit te wisselen met collega’s en experts uit heel Europa, als ook de Europese Commissie. Noord-Nederland presenteert haar aanpak wat betreft de implementatie van haar regionale innovatiestrategie via beleidsinstrumenten, en brengt daarbij ook een aantal uitdagingen aan het licht. Na dit plenaire gedeelte gaat het publiek uiteen in vier discussiegroepen die zich zullen buigen over de verschillende vraagstukken die uit de presentatie naar voren komen. In deze groepen wordt onder andere bediscussieerd hoe beleidsinstrumenten betrekking hebben op de prioriteitsgebieden zoals die zijn vastgesteld in regionale innovatiestrategieën en wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor het gebruik van meer innovatieve beleidsinstrumenten. Deze PXL-workshop zorgt er niet alleen voor dat er waardevolle kennis wordt uitgewisseld en dat er interessante aanbevelingen worden gedaan, maar het brengt het Noord-Nederlands innovatiebeleid ook bijzonder positief onder de aandacht in Europa.

Naast Noord-Nederland zullen ook Emilia-Romagna (Italië) en Wielkopolska (Polen) hun aanpak en de daaruit voortvloeiende uitdagingen presenteren in Sevilla.

« terug naar Actueel