Plattelandsontwikkelingsprogramma Noord-Nederland


POP3 Plattelandsontwikkeling

De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische sector. Om deze positie voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, is innovatie en verduurzaming essentieel. Daarnaast willen we ons mooie platteland leefbaar houden, zodat het er goed leven, wonen en werken blijft.

De provincies hebben een centrale rol binnen POP3. Zij leveren een deel van de cofinanciering en besluiten voor welke onderwerpen er subsidie beschikbaar wordt gesteld middels openstellingsbesluiten. De aanvragen worden in Noord-Nederland beoordeeld door het SNN. Daarnaast is RVO.nl betrokken als EU-betaalorgaan.
Klik hier voor de subsidiemogelijkheden van:
Doel

Doel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. POP3 is opgedeeld in vijf thema’s: Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap; verbetering van de waterkwaliteit; en LEADER.


Doelgroep

Agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.


Budget

Het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), inclusief het onderdeel LEADER, stimuleert het versterken van het platteland in Noord-Nederland. In deze periode is € 250 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidiepercentages variëren van 25 tot 100%, afhankelijk van de maatregel waarvoor het project ingezet wordt. Voor alle maatregelen geldt dat er sprake is van cofinanciering van minimaal een nationale (publieke) partij.


Regeling Jonge Landbouwers (JOLA)

De drie provincies voeren de regeling Jonge Landbouwers (JOLA) zelf uit. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de websites van de provincies:
Jonge Landbouwers Groningen
Jonge Landbouwers Drenthe
Jonge Landbouwers Fryslân


POP3 Agenda 2017 - 2018
Stappenplan subsidie aanvragen
eHerkenning

Als u subsidie wilt aanvragen binnen POP3 moet u inloggen met eHerkenning (voor POP3 Jonge Landbouwers moet u inloggen met DigiD). Heeft u nog geen eHerkenning? Geen probleem, deze vraagt u eenvoudig aan. U heeft eHerkenning niveau EH2+ nodig voor het aanvragen van een POP3 subsidie. Houd er wel rekening mee dat verstrekking van eHerkenning een aantal dagen kan duren. Kijk op eHerkenning.nl voor meer informatie.


Aanvraag digitaal indienen als gemachtigde

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen als gemachtigde. Dit kan bijvoorbeeld als er een subsidieadviseur betrokken is bij het project die het subsidieproces begeleidt. Hiervoor dient de subsidieaanvrager (degene die het project gaat uitvoeren) deze derde partij te machtigen om namens hen de aanvraag in te dienen. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan dienen alle projectpartners deze derde partij te machtigen. Het is van belang dat de machtiging in mijn.rvo is gegeven voordat in de digitale omgeving een aanvraag wordt ingediend. Hoe dit werkt is uitgelegd in onderstaand stappenplan.

Stappenplan machtiging intermediair


Contact

Voor vragen en informatie kunt u bellen of mailen met de contactpersonen in uw provincie:
ProvincieNaame-mailadresTelefoonnummer
Drenthe

Dirk Jan Immenga

(0592) 36 51 94

Veenkoloniën

Rink Vegelin(0599) 82 03 96
Fryslân

Marga Kazantzidis (058) 292 52 32

Groningen

Herman Bouman

(050) 316 44 52Voor vragen over uw subsidieaanvraag kunt u bellen of mailen met het SNN:
(050) 522 49 98