Subsidies voor particulieren

Openstaande regelingen

U kunt als particulier woonachtig in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van uw woning. Hieronder ziet u een overzicht van de subsidiemogelijkheden per provincie. Klik op de link voor meer informatie over de subsidieregeling.


Provincie Drenthe


Asbestregeling Drenthe
Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Lees verder voor meer informatie over de regeling.


Zonnelening 2017
De provincie Drenthe en een aantal gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om het opwekken van zonne-energie te stimuleren. Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Lees verder voor meer informatie over de regeling.


Duurzaamheidssubsidie starters De Wolden

Vanaf 1 maart 2014 kunnen starters op de woningmarkt in gemeente De Wolden gebruik maken van de 'Regeling duurzaamheidssubsidie voor starters', ook wel Duurzaamheidssubsidie starters De Wolden genoemd. Lees verder voor meer informatie over de regeling.


Provincie Groningen


Waardevermeerderingsregeling
Bent u huiseigenaar en woont u in het aardbevingsgebied? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie om uw woning energiezuinig te maken. Lees verder voor meer informatie over de regeling.


Provincie Fryslân


Nul op de meter 2017
Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen. Lees verder voor meer informative over de regeling.


Lopende regelingen

Voor de onderstaande regelingen is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. U kunt op de onderliggende pagina's nog wel een aanvraag aanvullen, een wijziging indienen of uw project gereed melden.

Groningen: Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering

Fryslân: Friese Energiepremie 2013-2015

Drenthe: Zonnelening 2016

Drenthe: Energiebesparingsregeling De Wolden 2016

Drenthe: Energiebesparingsregeling Gemeente HoogeveenSubsidiemogelijkheden van andere organisaties

Hier vindt u een overzicht van subsidieregelingen, leningen en andere interessante links van (andere) organisaties, die wij voor u proberen te verzamelen. Klik hier voor meer informatie over subsidiemogelijkheden van andere organisaties.


Contact

Bent u onbekend met onze subsidies en de mogelijkheden en wilt u meer informatie dan wij u op de website aanbieden? Uiteraard willen wij u persoonlijk (telefonisch) adviseren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

(050) 5224 924