Subsidies ondernemers & kennisinstellingen


In het linkermenu vindt u meer informatie over onze openstaande subsidieregelingen voor (MKB-)ondernemers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Op de pagina 'Lopende Subsidie-instrumenten' vindt u alle benodigde informatie en formulieren voor projectwijzigingen, voorschotten en vaststellingen voor de regelingen waarvoor geen aanvragen meer ingediend kunnen worden.Beschikbare subsidiemogelijkheden

Op dit moment hebben wij verschillende subsidie mogelijkheden. Voor deze regelingen kunt u een aanvraag indienen.


EBG ArbeidsplaatsenregelinG

Sluitingsdatum 31 december 2018. De EBG ArbeidsplaatsenregelinG richt zich op economische structuurversterking door een bijdrage te leveren aan nieuwe arbeidsplaatsen voor projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, diversificatie, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten in het gebied. Lees verder.


EBG InnovatieregelinG 2018

Sluitingsdatum 31 december 2018. De EBG InnovatieregelinG heeft als doel om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren waarmee de betreffende onderneming zijn concurrentievermogen structureel wil versterken. Lees verder.


EBG AdviesregelinG

Sluitingsdatum 31 december 2018. De EBG AdviesregelinG heeft als doel het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van MKB ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van MKB ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt. Lees verder.Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk

Sluitingsdatum 31 december 2017. De Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk heeft als doel groei en innovatie van het bedrijfsleven in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen te stimuleren. Lees verder.VIA 2018-regeling

Sluitingsdatum 31 december 2018. De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Lees verder.KEI 2018-regeling

Sluitingsdatum 31 december 2018. De KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie,
organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren. Lees verder.Call Proeftuinen 2016 ronde 2

Sluitingsdatum 2 oktober 2017. De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren. Lees verder.Call Human Capital A 2017

Sluitingsdatum 15 september 2017 De Call Human Capital A 2017 moet ervoor zorgen dat de aansluiting van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbetert, en dat het regionale bedrijfsleven in staat gesteld wordt om hun (toekomstige) skills behoefte helder te articuleren zodat onderwijs- en kennisinstellingen ruimte bieden aan regionale verschillen en de veranderde arbeidsmarkt. Lees verder.Call Kennisontwikkeling 2017

Sluitingdatum 1 december 2017 De Call Kennisontwikkeling 2017 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen. Lees verder.RIG 2017

Sluitingsdatum 14 augustus 2017. De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. Lees verder.Lopende subsidieinstrumenten

op deze pagina vindt u onze lopende subsidie-instrumenten. Op de pagina's van de verschillende instrumenten vindt u onder andere informatie over het aanvragen van voorschotten, projectwijzigingen en vaststellingsverzoeken. lees verder.


Programmering 2017

Hieronder vindt u het overzicht van de subsidiemogelijkheden van het SNN voor 2017. De getoonde data zijn onder voorbehoud.